لیست محصولات صنایع پارس فلز

 • هود لامینار کلاس1و2
 • هود شیمی
 • هود پاتولوژی
 • سکو بندی آزمایشگاهی
 • کمد نگهداری مواد شیمیایی
 • کمد جا کپسولی
 • کمد کشت
 • انواع سینک های استیل
 • سینک اسکراپ
 • انواع ترولی استیل
 • صفحه استیل
 • انواع قفسه های استیل
 • انواع میزهای استیل
 • انواع وانهای استیل
 • کابینت های زمینی و دیواری استیل
 • کلینیکال سینک
 • هود سقفی
 • سطل زباله استیل بیمارستانی
 • میز تشریح و کالبد گشایی
 • اتاق تمیز
 • دوش هوا
 • پس باکس
 • uv کابین
 • باکس فیلتر