درباره صنایع پارس فلز

صنایع پارس فلز  بیش از ۴۰ سال پیش در کارگاهی کوچک در خیابان تهران نو تأسیس گردید.

در ابتدا این کارگاه کوچک مصنوعات فلزی ساده اداری نظیر فایل های اداری و... را تولید و روانه بازار تهران می نمود و دیری نپایید  که محصولات آن به سایر نقاط کشور نیز روانه شد

محصولات:

  • انواع هودهای آزمایشگاهی
  • انواع سینک های استیل آزمایشگاهی
  • قفسه بندی و میزبندی آزمایشگاهی
  • دوش هوا
  • اتاق تمیز
  • میز تشریح و کالبدشکافی
  • سینک اسکراپ
  • دوش و چشم شوی اضطراری

خدمات:

  • مشاوره و طراحی
  • تجهیز سایت های آزمایشگاهی

برخی از محصولات تولیدی شرکت